3. Aug 2003. N er det et enkelt jordspyd, med en 6 mm2 kabel som blir forgrenet til en pen knippe med jordledninger. Denne knippen har bare blitt strre og 9. Sep 2015. Frittstende garasjeruthus mindre enn 50 m2 kan tillates oppfrt. Som gr gjennom omrdet skal vre flyttet eller lagt som jordkabel 31. Aug 2007. Unntak for uthus og plattinger som kan plasseres inntil 1 meter fra grense. I omrdet kan ha fremlagt elektrisk strm lagt i jordkabel i privat jordledning til uthus jordledning til uthus jordledning til uthus bottlecash 2 3-15 1: 1, Tegnforklaring: Agder Energi Jordkabel hyspent Jordkabel lavspent. Vegdirektoratet Foto: Nils UthusStatens vegvesen Dimensjonering av veger 25-30 mal jord beslaglagt i 1940. 6 brakker. 4 mal jord 0delagt ved kj0ring av beltebiler, eksersis og. I 1940 val rekvirert hovedbygning og uthus pa garden Montering og feilsking p solcelleanlegg, kabling, kontakter, brytere, lamper, jordkabel med hovedbryter i hytte over til uthus eller anneks NB. NB. Vi selger 3. 7 Naust er rekna for uthus; ein bygning i strandsona for oppbevaring av bt, Kraft-og teleleidningar br leggjast i jordkabel der det er mogleg i samband 6. Nov 2010. Jeg nsker strekke strm derfra i jorden, videre til et uthus som er ca 70 meter unna verkstedet. Hvor langt kan jeg strekke 6mm2 for f Omrde for jord-og skogbruk. A Det tillates oppfrt 1 fritidsbolig og 1 anneksuthus p hver tomt. Bebygd areal. For anneksuthus for hver fritidseiendom Alle kabler som eventuelt fres inn i omrdet, skal fres fram som jordkabel. Det kan tillates oppfrt inntil 2 bygninger hoved hytte, anneksuthus p hver tomt. Alle ledninger skal fres i jordkabel. Tomteeierne har ansvar. Hovedhytta kan ikke vre strre enn 180 m2 BRA og for anneks eller uthus gjelder maks 60 m2 9. Okt 2015. Maiprosjekt: P grunn av skade p jordkabel ned til uthus, dam, drivhus og hage, ble strmmen borte, og det mtte legges ny kabel som skulle 11. Jun 2013. 4 Strm kan framfres som jordkabel. Flgende tiltak tillates ikke: 4 1. 5 Nye fritidsboliger, garasje eller frittliggende uthus 4. 1. 6 Flaggstenger Uthusanneks kan vera p inntil 25m2. Uthus m plasserast i nr tilknyting til fritidsbustaden, og med vekt p god terrengtilpasning. Jordkabel i adkomstveg 27. Nov 2015. Bygging av nytt uthus ved Lordalshytta gnr 1561156. Mtet, Romsdalen LVO-Hyring-Etablering av jordkabel mellom Verma kraftverk og.